فایل ورد Word شناسايي پيوندهاي بين بخشي فعاليت هاي اقتصاد ايران با تاکيد بر فعاليت هاي بخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word شناسايي پيوندهاي بين بخشي فعاليت هاي اقتصاد ايران با تاکيد بر فعاليت هاي بخش کشاورزي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد کشاورزي

تعداد صفحات :24

فعالیت های کلیدی در هر اقتصاد, شامل فعالیت هایی می باشند که بیشترین ارتباطات بین بخشی را با سایر فعالیت های اقتصادی داشته باشند. با اولویت قرار دادن رشد و توسعه این فعالیت ها, زمینه رشد و توسعه سایر فعالیت ها نیز فراهم می شود. مطالعه حاضر با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1380 به شناسایی فعالیت های کلیدی اقتصاد ایران با تاکید بر فعالیت های بخش کشاورزی, از طریق محاسبه پیوندهای بین بخشی می پردازد. نتایج نشان می دهد در بخش کشاورزی, فعالیت های دامپروری و فعالیت های صنایع غذایی به عنوان فعالیت های کلیدی سال 1380 مطرح بوده اند. بر این اساس, رشد و توسعه بخش کشاورزی می بایست از طریق توسعه و سرمایه گذاری در دو فعالیت مذکور صورت گیرد. از طرفی در اولویت قراردادن رشد و توسعه فعالیت های دامپروری و صنایع غذایی, باتوجه به ارتباطات بین بخشی قوی آنها با سایر فعالیت های اقتصادی, موجبات رشد و توسعه کل اقتصاد را نیز فراهم خواهد نمود. همچنین یافته ها نشان از ارتباطات پیشین قوی فعالیت های کشاورزی با سایر فعالیت های اقتصادی دارد. ارتباطات پیشین قوی, به معنای خودکفایی اندک و تاثیرپذیری از تولیدات سایر فعالیت هاست. در این حالت, فعالیت های بخش کشاورزی از سیاست گذاری در سایر بخش ها و فعالیت ها متاثر خواهند بود. لذا ریسک سیاستی در بخش کشاورزی افزایش یافته و پوشش مناسب ریسک در محصولات کشاورزی با توسعه بیمه مناسب کشاورزی کاملا ضروری است.
کلید واژه: کلیدی, ارتباطات پسین و پیشین, داده - ستانده, بخش کشاورزی ایران

لینک کمکی