فایل ورد Word بررسي تاثير pH و مقدار آمونياک بر سنتز ذرات کروي سيليس به روش سل - ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي تاثير pH و مقدار آمونياک بر سنتز ذرات کروي سيليس به روش سل - ژل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :12

تاکنون بسیاری از شکل های سیلیس به عنوان یکی از اساسی ترین مواد سرامیکی شناخته شده اند, اما با مطرح شدن سیلیس کلوئیدی, چشم اندازی وسیع در مقابل پژوهشگران دانش شیمی و مواد قرار گرفته است. در این پژوهش فرآیند سنتز نوعی سیلیس کلوئیدی با عنوان سیلیس کروی پخش شده با اندازه حدود 300-100 نانومتر به روش سل - ژل در pHهای گوناگون و نیز در مقادیر متفاوت آمونیاک به عنوان یک واکنشگر قلیایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش مقدار آمونیاک, اندازه نانو ذرات سیلیس افزایش می یابد و در پی آن, تعداد گروههای آزاد سیلانول (Si-OH) روی سطح نانوسیلیس و نیز فعالیت سطحی آن ها کاهش می یابد؛ به این ترتیب برای سنتز نانو ذرات ریزتر سیلیس نیاز به آمونیاک کم تری است, اما کاهش مقدار آمونیاک خود منجر به کاهش بازده واکنش تولید نانوسیلیس از تترااتیل اورتوسیلیکات می گردد. در pHهای اسیدی تنها لایه های ترک خورده ای از سیلیس مشاهده شد در حالی که در pHهای قلیایی نانو ذرات سیلیس بدست آمد. بررسی های (FTIR) ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن گروههای آزاد سیلانول روی سطح نانوذرات سیلیس را به همراه پیوندهای سیلوکسان (Si-O-Si) نشان می دهد.
کلید واژه: نانوسیلیکا, آمونیاک, سل - ژل, TEOS

لینک کمکی