فایل ورد Word اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي زير آب (UFSW) بر ريزساختار و ويژگي هاي مكانيكي جوش آلياژ آلومينيوم 4343

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر متغيرهاي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي زير آب (UFSW) بر ريزساختار و ويژگي هاي مکانيکي جوش آلياژ آلومينيوم 4343 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :18

در این پژوهش, اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در زیر آب نظیر سرعت حرکت خطی, سرعت دوران پین و دمای آب بر ریزساختار و ویژگی های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 مورد بررسی قرار گرفته و با شرایط معمول جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در محیط هوا مقایسه شده است. بدین منظور, جوشکاری در زیر آب در دو دمای 30 درجه سانتیگراد و 2 درجه سانتیگراد و هم چنین, در هوای ساکن (شرایط معمول) با گام های جوشکاری متفاوت [سرعت دوران پین/سرعت حرکت خطی=v/w] 0.06, 0.08 و 0.1 میلی متر بر دور به گونه سر به سر روی ورق های آلومینیومی 4343 انجام گردید. نتایج بازرسی چشمی سطوح اتصال نمونه های گوناگون مشخص نمود که قطعات جوشکاری شده در زیر آب و هوا از نظر شکل ظاهری مشابه بوده و بدون عیب و ترک می باشند. نتایج بررسی های متالوگرافی نوری و SEM نشان داد که با کاهش دمای آب و افزایش شدت خنک کنندگی محیط جوشکاری در یک گام جوشکاری ثابت, اندازه رسوبات Si2Fe و فاز b کوچک تر و اندازه دانه ها کاهش می یابد. بالاترین کاهش در اندازه دانه ها, رسوبات Si2Fe و فاز b مربوط به نمونه جوشکاری شده با گام جوشکاری 0.1 میلی متر بر دور بود. نتایج آزمون های سختی و کشش نیز مشخص نمودند که با افزایش شدت خنک کنندگی محیط جوشکاری در یک گام جوشکاری ثابت, سختی, استحکام کششی و استحکام تسلیم افزایش یافته و درصد ازدیاد طول نسبی کاهش می یابد و در مجموع بالاترین ویژگی های کششی (استحکام کششی و استحکام تسلیم) و سختی مربوط به نمونه جوشکاری شده با گام 0.1 میلی متر بر دور در محیط زیر آب 2 درجه سانتی گراد می باشد.
کلید واژه: جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب, آلومینیوم 4343, فراسنج های جوشکاری, ریزساختار, ویژگی های مکانیکی

لینک کمکی