فایل ورد Word سنتز پيزوالکتريک بدون سرب Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3) به روش آلياژسازي مکانيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word سنتز پيزوالکتريک بدون سرب Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3) به روش آلياژسازي مکانيکي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :14

در این پژوهش, ترکیب الکتروسرامیک بیسموت - سدیم - باریم تیتانات (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3 ((BNBT به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید شد و ساختار, ریزساختار, ترکیب شیمیایی و رفتار حرارتی آن به ترتیب به وسیله آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD), میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM), آنالیز EDX و آنالیز حرارتی DTA/TG بررسی شد. به کمک آنالیز XRD مشخص شد که در زمان های نخستین آسیاب کاری, پیک های مربوط به مواد اولیه حذف شده و پس از آسیاب کاری تا 150 ساعت فاز پروسکایت BNBT به گونه جزیی تشکیل شده و به مرور زمان آسیاب کاری تا 300 ساعت به گونه ای تقریبا کامل تشکیل می گردد. هم چنین, به دلیل پهن شدگی پیکی که در 2qبزرگ تر از 35o وجود دارد (به ویژه در زمان 150 ساعت) حضور مقدار زیادی فاز آمورف در ساختار مشخص است. نتایج آنالیز ریزساختاری نشان داد که با پیشرفت آسیاب کاری, اندازه ذرات پودر به گونه ای پیوسته, کاهش یافته و مورفولوژی آن ها هم محور می شود. هم چنین, ارزیابی ترکیب شیمیایی, توزیع همگن و یکنواخت عناصر را نشان داد. نتایج آنالیز حرارتی حضور فاز آمورف و هم چنین, ایجاد فاز پروسکایت در حین آسیاکاری را تایید نمود.
کلید واژه: پیزوالکتریک بدون سرب, BNBT, آلیاژسازی مکانیکی, آنالیز ساختاری, آنالیز حرارتی

لینک کمکی