فایل ورد Word بررسي تاثير فراسنج هاي ورودي روي عمق ناحيه متاثر از حرارت (HAZ) فولاد AISI H13 در فرآيند ماشين کاري تخليه الکتريکي (EDM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي تاثير فراسنج هاي ورودي روي عمق ناحيه متاثر از حرارت (HAZ) فولاد AISI H13 در فرآيند ماشين کاري تخليه الکتريکي (EDM) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مواد نوين

تعداد صفحات :14

به دلیل اهمیت سلامتی سطح قطعات تولید شده به روش ماشین کاری تخلیه الکتریکی (EDM) در صنایع گوناگون تولیدی, موضوع سلامتی سطح بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش, تاثیر فراسنج های ورودی (زمان روشنی پالس, چرخه کاری و قطبیت ابزار) روی تغییرات سختی و مقدار تغییر درصد کربن در سطح و لایه های زیر سطح ماشین کاری شده فولاد H13 به روش تخلیه الکتریکی (EDM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در هر دو حالت قطبیت ابزار (مثبت و منفی) با افزایش زمان روشنی پالس و چرخه کاری, میزان افت سختی در لایه های نزدیک سطح ماشین کاری, بیشتر شده و عمق ناحیه متاثر از حرارت افزایش می یابد و میزان افت سختی و عمق ناحیه متاثر از حرارت در قطبیت منفی کمتر است. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (EDX) مشخص شد که در قطبیت مثبت, درصد نفوذ کربن به سطح ماشین کاری شده نسبت به قطبیت منفی بیشتر است.
کلید واژه: زمان روشنی پالس, چرخه کاری, قطبیت, میکروسختی, ناحیه متاثر از حرارت (HAZ)

لینک کمکی