فایل ورد Word جهاني شدن و تاثير آن بر تجارت خارجي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word جهاني شدن و تاثير آن بر تجارت خارجي ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد کشاورزي

تعداد صفحات :20

جهانی شدن, جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات, در حوزه تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تاثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی, واردات هر سه بخش صنعت, خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور, وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.
کلید واژه: جهانی شدن, واردات و صادرات

لینک کمکی