فایل ورد Word جايگاه بخش آب در اقتصاد استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word جايگاه بخش آب در اقتصاد استان کرمان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد کشاورزي

تعداد صفحات :18

در این تحقیق اهمیت بخش آب در فرآیند توسعه استان با توجه به دیدگاه های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تکنیک داده - ستانده مورد استفاده قرار گرفته و جنبه های مختلف موضوع از دید منطقه ای و کلان روشن گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی منطقه می باشد که به عنوان موتور رشد در اقتصاد منطقه عمل می کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن می گردد, به طوری که هر واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال بر اساس سال پایه 1378) در بخش آب منطقه, باعث اشتغال مستقیم و غیرمستقیم0.043 نفر می شود. همچنین محاسبه پیوندهای پسین و پیشین نشان داد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه چهارم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه پنجم می باشد و گویای این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد استان است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. بررسی نسبت مصرف آب به ارزش افزوده و ارزش ستانده بخش کشاورزی نشان داد که به ازای مصرف هر واحد (میلیون ریال) آب, به ترتیب 170.4 و242.1 واحد ارزش افزوده و ارزش ستانده در بخش کشاورزی استان ایجاد شده است. اما بررسی این دو شاخص نشان داد که از لحاظ بخشی, آب به صورت بهینه بین بخش ها توزیع نشده است.
کلید واژه: آب, استان کرمان, اهمیت اقتصادی, تکنیک داده - ستانده, پیوندهای پیشین و پسین

لینک کمکی