فایل ورد Word بررسي تاثير مديريتي کيفيت متفاوت آب آبياري، پساب تصفيه شده و کود N. P. K بر خصوصيات شيميايي خاک در کشت کلم بروکلي در آبياري ميکرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي تاثير مديريتي کيفيت متفاوت آب آبياري, پساب تصفيه شده و کود N. P. K بر خصوصيات شيميايي خاک در کشت کلم بروکلي در آبياري ميکرو :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :12

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دو کیفیت متفاوت آب آبیاری (پساب تصفیه شده فاضلاب و آب شهر) و کود N. P. K با روش آبیاری قطره ای نواری زیر سطحی بر خصوصیات شیمیایی خاک منطقه تحت آزمایش در سال 1389 در منطقه باجگاه فارس انجام شد. در این پژوهش, تاثیر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری شیراز بر روی خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت کلم بروکلی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق هدایت الکتریکی تا عمق 30 سانتی متری خاک در اثر آبیاری با پساب و کود آبیاری در مقایسه با آب معمولی, افزایش معنی داری یافت. همچنین استفاده از پساب فاضلاب باعث افزایش pH لایه سطحی خاک شد, هر چند این افزایش با توجه به بافر بودن فاضلاب و محیط خاک و مقاومت آن در برابر تغییرات pH اندک بود. در ضمن, تیمارهای مشتمل بر پساب همگی باعث افزایش نسبت جذبی سدیم (SAR) در لایه سطحی خاک شدند, هر چند این تاثیر در تیمارهایی که از کود و فاضلاب بهره برده اند به مراتب بیشتر بود. همچنین تغییرات بی کربنات, سولفات و میزان تجمع بر, سدیم, آهن, روی, مس, پتاسیم و منیزیم تا عمق 30 سانتی متری خاک و نیز میزان تجمع ازت, کلسیم و فسفر در تمامی عمق های مورد مطالعه خاک در اثر آبیاری با پساب و کود آبیاری در مقایسه با آب معمولی, افزایش معنی داری یافت. همان گونه که انتظار می رفت, استفاده از پساب فاضلاب باعث افزایش تجمع میزان فلزات سنگین نیکل, سرب و کادمیم در خاک منطقه تحت مطالعه گردید.
کلید واژه: پساب تصفیه شده, آبیاری میکرو, بروکلی, کود, خصوصیات شیمیایی خاک

لینک کمکی