فایل ورد Word تباين ماهوي رجعت و تناسخ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تباين ماهوي رجعت و تناسخ :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فلسفه دين

تعداد صفحات :43

دو موضوع تناسخ و رجعت را باید از جمله مباحث کم و بیش جنجالی در حوزه باورهای دینی دانست. اولی آموزه ای مطرح در شمار زیادی از ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی جهان است, و دومی نیز در برخی از ادیان و مذاهب جایگاه مهمی دارد. اما این دو آموزه از جهاتی با هم شبیه اند؛ به گونه ای که برخی آنها را از یک جوهر انگاشته اند, و برخی دم از تغایر این دو زده و یکی را پذیرفته و دیگری را انکار کرده اند. حقیقت هرچه باشد, لوازم کلامی قابل توجهی به همراه دارد. با وجود این, طرفین دعوی تا به حال به طور اصولی و بنیادین به این مساله و لوازم آن نپرداخته و صرفا با تکیه بر شباهت ها و تفاوت های بدوی که معمولا آنها را از تعریف های ناقص و فروکاهشی بر می گیرند, حکم به این همانی یا دوگانگی آن دو کرده اند. این جستار, با رویکردی پدیدارشناسانه, و با واکاوی گونه های مختلف تناسخ باوری و رجعت اندیشی, ویژگی ها و مولفه های جوهرین تناسخ باوری و رجعت اندیشی را بازشناخته, و معلوم کرده است که برخی وجوه تمایز این دو آموزه (مانند تبدل هویت در تناسخ, و وحدت شخصیت در رجعت, و یا تکیه این دو آموزه بر مبانی متباین) به قدر کافی جوهری و بنیادین هست که سبب شود تا بتوان به گونه ای علمی, به تغایر ماهوی و یا ذاتی آنها با یکدیگر حکم کرد.
کلید واژه: تناسخ, رجعت, معاد, مرگ, روح

لینک کمکی