فایل ورد Word دين و دولت در جست وجوي اقتدار و مشروعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word دين و دولت در جست وجوي اقتدار و مشروعيت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فلسفه دين

تعداد صفحات :43

بحث در باب رابطه دین و سیاست یا دین و دولت, دیرزمانی است که در محافل سیاسی و علمی غرب, و به دنبال آن در نزد برخی از روشنفکران جوامع اسلامی مطرح است و به زمانه حاضر محدود نمی شود. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که: الف) در طول تاریخ تفکر غرب از یک سو, حاکمان سیاسی برای حفظ اقتدار خود نیازمند کسب مشروعیت دینی بوده اند و از این رو به غلبه بر دین یا دست کم تعامل با آن روی آورده اند, و از سوی دیگر, متولیان امور دینی و ارباب کلیسا همواره در پی کسب اقتدار سیاسی دولت یا غلبه بر آن برآمده اند؛ ب) باید میان گوهر دین, به عنوان امری آسمانی و مقدس و متولیان امور دینی یا ارباب کلیسا تمییز نهاد و نباید ناتوانی آنان در تشکیل حکومت دینی موفق را که ناشی از آلوده شدن آنان به فساد و دنیاطلبی و ثروت اندوزی بوده است, به نام دین ثبت کرد. دین یهود و مسیحیت, اگرچه ادیانی نوپا, ناکامل و متناسب با زمانه خاصی است, چنانچه از تحریف ها و خرافه ها پیراسته شود و به اصل و منشا آغازین خود بازگردد, در زمینه حکومت و شیوه اداره جامعه ناگفته های بسیار دارد؛ ج) به فرض اینکه دین یهود و مسیحیت توان اداره جامعه را نداشته باشد, نباید به موجب قاعده حکم الامثال, به انکار رابطه دین و دولت در دین مبین اسلام که کامل ترین و جامع ترین ادیان است, برخاست و شعار کلی جدایی دین از سیاست را سر داد.
کلید واژه: دین و دولت, مشروعیت, اقتدار, یهودیت, مسیحیت, کلیسا

لینک کمکی