فایل ورد Word تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فلسفه دين

تعداد صفحات :28

دکارت نفس را مجرد می داند؛ زیرا صفت ذاتی آن فکر است و فکر, غیرمادی است. تکیه دیگر او بر عدم توقف وجودی نفس بر جسم و جسمانیات است و اینکه هیچ گونه امتدادی در آن راه ندارد. اما از نظر وی, نفس از اول مجرد بوده است. ملاصدرا نفس را جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا می داند؛ زیرا نفس برای وجود در این عالم نیازمند استعداد مادی است و می تواند با حرکت جوهری خود تکامل یافته, مراتب تجرد را تا برترین مرتبه بپیماید و این گونه, مشکل دوگانگی و ارتباط نفس و بدن را حل می کند. میان دیدگاه ها این دو فیلسوف, چه اشتراک ها و اختلاف هایی وجود دارد؟ نظر هر یک در بیان نحوه تجرد نفس و ارتباط آن با بدن چگونه است؟ در مسائلی همچون اصل تجرد نفس, توجه به ادراک و شهود در دریافت حقیقت آن اشتراک و در اموری چون نحوه وجود نفس, چگونگی تجرد آن و تمایز یا یگانگی نفس و بدن اختلاف هایی قابل بررسی می باشند.
کلید واژه: فکر, تجرد نفس, حرکت جوهری, جسمانیه الحدوث, اتحاد نفس و بدن

لینک کمکی