فایل ورد Word مقايسه نتايج بکارگيري الگوريتم هاي PSO، GA و SA در بهينه سازي سيستم هاي تک مخزنه (مطالعه موردي: سدشهرچاي، اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه نتايج بکارگيري الگوريتم هاي PSO, GA و SA در بهينه سازي سيستم هاي تک مخزنه (مطالعه موردي: سدشهرچاي, اروميه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :10

با توجه به لزوم استفاده بهینه از منابع آب و وجود روش های مختلف بهینه سازی, در این تحقیق سه نوع الگوریتم فراکاوشی از جمله الگوریتم مجموعه ذرات, الگوریتم ژنتیک و الگوریتم آنیلینگ به منظور استخراج منحنی های فرمان بهره برداری مخزن سد شهرچای به کار گرفته شدند. بهینه سازی مخزن برای آورد 5 ساله رودخانه شهرچای و با هدف تامین نیاز پایین دست از جمله نیاز شرب, کشاورزی و زیست محیطی انجام گرفت. همچنین به منظور تعیین میزان وابستگی رها سازی به عوامل مختلف از جمله حجم ذخیره و دبی رودخانه, روابط بین متغیرها به صورت یک رابطه غیر خطی درجه 2 درنظر گرفته شد و بر اساس این رابطه پارامترهای مختلف الگوریتم های معرفی شده طوری تعیین گردیدند تا مقدار مینیمم تابع هدف را نتیجه دهند. پارامترهای بهینه برای هر کدام از الگوریتم ها از طریق 10 بار اجرای برنامه (به دلیل وجود متغیرهای تصادفی در هر یک از الگوریتم ها) به دست آمد و مقایسه نتایج منتهی به تعیین بهترین روش برای حل مساله گردید. طبق نتایج به دست آمده, الگوریتم بهینه سازی مجموعه ذرات به صورت موثرتری نسبت به سایر روش ها در حل مساله مخزن سد شهرچای عمل نمود و منحنی های فرمان رهاسازی و حجم ذخیره برای سد شهرچای با استفاده از این روش استخراج گردید.
کلید واژه: الگوریتم آنیلینگ, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم مجموعه ذرات, بهینه سازی, منحنی فرمان

لینک کمکی