فایل ورد Word نيفديپين و ايندومتاسين جهت درمان زايمان زودرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word نيفديپين و ايندومتاسين جهت درمان زايمان زودرس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :13

مقدمه: هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو داروی توکولیتیک نیفدیپین و ایندومتاسین در درمان زایمان زودرس و عوارض آنهاست.روش بررسی: مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 79 خانم باردار صورت گرفت که به علت دردهای زایمانی زودرس در سن حاملگی 33-26 هفته بستری شده بودند. به گروه نیفدیپین (40 نفر), نیفدیپین خوراکی و به گروه ایندومتاسین (39 نفر), ایندومتاسین به صورت رکتال تجویز شد.نتایج: دو گروه از نظر سن مادر, سن حاملگی, وضعیت سرویکس از نظر دیلاتاسیون و افاسمان و قوام با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. 23 نفر (59%) از گروه ایندومتاسین و 10 نفر (25%) در گروه نیفدیپین در 2 ساعت اول به درمان پاسخ ندادند (p=0.002). از 16 مورد باقیمانده در گروه ایندومتاسین و 30 نفر گروه نیفدیپین, هیچ یک تا 48 ساعت بعد, زایمان نکردند. 1 نفر (6.25%) در گروه ایندومتاسین و 4 نفر (13.3%) در گروه نیفدیپین در فاصله 48 ساعت تا 7 روز زایمان کردند که اختلاف معنی دار نبود. متوسط سن بارداری در موقع زایمان در بیمارانی که به پس از 2 ساعت تاخیر در زایمان رسیده بودند 19.4±238.5 روز در گروه نیفدیپین و 15.4±246.4 روز در گروه ایندومتاسین بود (p=0.182) 17 .نفر (42.5%) در گروه نیفدیپین و 11 نفر (28.2%) در گروه ایندومتاسین عوارض جانبی نشان دادند (p=0.184).نتیجه گیری: ایندومتاسین در درمان سریع زایمان زودرس کمتر از نیفدیپین موثر است ولی بیمارانی که به درمان ظرف 2 ساعت جواب دهند, تاخیر زایمان مشابه نیفدیپین می باشد.
کلید واژه: زایمان زودرس, نیفدیپین, توکولیز, ایندومتاسین, مهارکننده های پروستاگلاندین, تولد زودرس, حاملگی

لینک کمکی