فایل ورد Word پيامدهاي تغذيه تروفيک در 24 ساعت اوليه عمر در نوزادان نارس با وزن بسيار کم زمان تولد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پيامدهاي تغذيه تروفيک در 24 ساعت اوليه عمر در نوزادان نارس با وزن بسيار کم زمان تولد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

تعداد صفحات :6

زمینه و اهداف: اثرات بسیار مفید شیر مادر در تقویت سیستم دفاعی بدن, هضم و جذب ریزمغذی ها, تکامل مغزی, عصبی و گوارشی بهمراه اثرات فیزیولوژیک آن باعث شده که منطق محرومیت از تغذیه روده ای در نوزادان نارس مورد سوال واقع شده و به موازات آن تعدادی از استراتژیهای تغذیه ای مورد بررسی قرار گیرد. بنظر می رسد تغذیه تروفیک یا تغذیه روده ای با حجم کم که در روزهای اولیه بعد از تولد به همراه تغذیه وریدی آغاز می شود راه حل مناسبی در این زمینه باشد. اگرچه مطالعات متعددی اثرات بسیار مفید تغذیه تروفیک را تایید کرده اند ولی توافق کلی در مورد زمان دقیق شروع و میزان افزایش بعدی آن وجود ندارد. لذا این مطالعه جهت بررسی پیامدهای مهم تغذیه تروفیک در 24 ساعت اول صورت گرفت.مواد و روش ها: طی یک مطالعه هم گروهی در بخش مراقبت ویژه نوزادان الزهرای تبریز در سالهای 88-1387, 90 نوزاد (1500-1000 گرم و 31-26 هفته) بدون ناهنجاری مادرزادی بطور تصادفی وارد مطالعه شدند. 45 نوزاد در 24 ساعت اولیه بعد پس از تولد (گروه A) و 45 نوزاد در فاصله 48-24 ساعت اولیه (گروهB ) تغذیه تروفیک دریافت کرده بودند و از لحاظ پیامدهای مهم دوره نوزادی تا پایان مدت بستری مورد پیگیری قرار گرفتند.یافته ها: اختلاف آماری معنی داری میان ویژگیهای بالینی و مادری نوزادان دو گروه وجود نداشت؛ مدت زمان تغذیه وریدی در گروه A(87.7±4.93 روز) بطور معنی داری کوتاهتر از گروه (P>0.001 (12.49±6.41)) B بود. نوزادان گروه Aزودتر به وزن اولیه زمان تولد خود رسیدند (12.16±5.03) در برابر ((19.25±7.13) روز P>0.001). نوزادانی که به صورت زودهنگام تغذیه تروفیک دریافت کرده بودند زودتر از NICU مرخص شدند (11.00±9.99 در برابر 18.18±1.99 روز, P=0.003). موارد سپسیس و انترکولیت نکروزان نیز در دو گروه از لحاظ آماری تفاوتی نداشت.نتیجه گیری: نتایج مطالعه فواید تغذیه تروفیک را در روز اول تولد برای نوزادان نارس با وزن بسیار کم زمان تولد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بدون اضافه کردن بر مشکلات دوره بستری آنان تایید می کند. کاهش روزهای تغذیه داخل وریدی, تحمل تغذیه ای موفق و تسریع وزن گیری در روزهای اولیه بعد از تولد بدنبال تغذیه تروفیک زودهنگام ممکن است با پیامدهای آتی سلامتی نیز در ارتباط باشد؛ با این حال کارآزمایی های بالینی بیشتری با حجم نمونه بالا و چند مرکزی جهت بررسی زمان دقیق شروع تغذیه تروفیک و مزایای شروع زودهنگام آن مورد نیاز است.
کلید واژه: تغذیه تروفیک, نوزاد نارس, وزن بسیار کم

لینک کمکی