فایل ورد Word فلاپ آزاد گراسيليس براي پوشش نقص بافت نرم ديستال ساق؛ گزارش مورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word فلاپ آزاد گراسيليس براي پوشش نقص بافت نرم ديستال ساق؛ گزارش مورد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :8

گاهی به دلیل عدم پوشش مناسب, شکستگی های انتهای تحتانی ساق منجر به از دست رفتن پوست و پدیدار شدن استخوان تیبیا در سمت داخل ساق می شود. در این گونه موارد, دو راه برای بازسازی وجود دارد: 1) استفاده از فلاپ متقاطع 2) به کارگیری فلاپ آزاد همراه با پیوند زدن عروق کوچک.در این مقاله, گزارش یک مورد انتقال فلاپ آزاد گراسیلیس برای بازسازی نقص بافت نرم, به علت کاربرد پلیت سنگین در شکستگی انتهای دور تیبیا مورد بررسی قرار می گیرد. در این تکنیک, انتقال آزاد فلاپ گراسیلیس برای یک مورد نقص بافت نرم انتهای تحتانی ساق, در یک مرد 40 ساله توسط یک تیم جراحی انجام شد و پوشش بافت نرم مناسب, پس از دو ماه به دست آمد. میزان موفقیت در انتقال فلاپ آزاد در مقالات, بیش از 90% گزارش گردیده است و در این گزارش به علت موفقیت کسب شده, این تکنیک به عنوان یک روش مناسب و قابل انجام برای بازسازی نقص بافت نرم انتهای تحتانی ساق پیشنهاد می گردد.
کلید واژه: عضله گراسیلیس, فلاپ, تیبیا, بافت نرم, بازسازی

لینک کمکی