فایل ورد Word مقاله بررسي سبک آبستره (انتزاعي) در تصويرسازي کتاب کودک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي سبک آبستره (انتزاعي) در تصويرسازي کتاب کودک :
تعداد صفحات :13

هنـر مجرد یا هنر انتزاعی (آبستره) به هنری اطلاق می‌شود که صورت یا شکلی طبیعی ما به ازای آن در جهـان موجود نیست و فقط از رنگ و فرم‌های تمثیلـی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می‌گیرد. هم چنین هنر تجسم بخشیدن به خصوصیات بنیادی و کلی اشیا و موجودات و نادیده گرفتن عوارض ظاهری و جزئیات خاص هر یک از آن هاست؛ مثل تصویر انتزاعی درختی که هیأت کلی و خصوصیات بنیادی عموم درختان را دربر داشته باشد, بدون شباهت نزدیک با هیچ درخت خاص. اساس هنر تجریدی (آبستـره) در حقیقت این است که ارزش های جهان شناختی در رنگ و شکل خلاصه می شود و به طور کلی ربطی به مضمون نقاشی یا پیکره سازی نـدارد. از سویی در کتاب‌های تصویـری, سبک بر گرفته از الگوهای ساختاری, رفتاری یا انتخاب موضوع‌های مختلف است. سبک هنری تصویرگر, از ویژگی‌های خاص او به شمار می‌رود و بخشی از هویت و اندیشه‌های او را بیان می‌کند. تصویر انتزاعی در کتاب های کودکان به گونه ای است که موضوع نهفته در تصویر در یک نگاه دریافته نمی شود و نیازمند مکاشفه در مفاهیم پنهان تصویر است. انتزاع در کتاب‌های کودکان اغلب در حد دگرگونی نسبی شکل ظاهری پدیده ها نمودار می‌شود و تصویرها بیشتر نیمه انتزاعی‌اند تا آبستره. موضوع پیش رو درواقع عنوان پژوهش توصیفی- تحلیلی است که ابتدا به تعریف سبک, سبک در تصویرسازی, هنر آبستره (انتزاعی) و واقعیت تاریخی آن, انتزاع در تصویرگری, تصویرسازی کتاب کودک, تصاویر انتزاعی در کتاب های کودک و نمونه های آن پرداخته می شود و در انتها به معرفی چند کتاب به شیوه آبستره (انتزاعی) و تصاویری از کتاب ها پرداخته می شود. هدف از این نوشتار شناسایی سبک آبستره در تصویرسازی کتاب کودک می باشد و این که تصویرسازی به سبک و روش آبستره (انتزاعی) به صورت تصاویر نیمه انتزاعی و یا انتزاع محض صورت گرفته است

لینک کمکی