فایل ورد Word مقاله محاسبه‌ي گراديان‌هاي ميدان الکتريکي در ترکيبات X=Bi, Sb))UX2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله محاسبه‌ي گراديان‌هاي ميدان الکتريکي در ترکيبات X=Bi, Sb))UX2 :
تعداد صفحات :18

در این مقاله خواص الکترونی ترکیبات پاد­فرومغناطیس X=Bi, Sb))UX2 را با محاسبات ابتدا به ساکن بر پایه­ی نظریه‌ی تابعی چگالی با استفاده از روش امواج تخت بهبود­یافته به­علاوه‌ی اربیتال­های موضعی APW+lo)) بررسی کرده­ایم. برای محاسبه‌ی جمله پتانسیل تبادلی- همبستگی از تقریب­های LDA, GGA, LDA+U, GGA+U و هم‌چنین روش انرژی تبادلی دقیق الکترون­های همبسته (EECE) استفاده کرده­ایم. گرادیان­های میدان الکتریکی (EFG) برای ترکیبات UX2 در مکان هسته­ی اورانیم محاسبه و با مقدار تجربی مقایسه شده­اند. گرادیان‌های میدان الکتریکی برای بلور UBi2کوچک‌تر از گرادیان‌های میدان الکتریکی USb2است که علت اصلی آن ساختار مغناطیسی متفاوت این دو بلور می­باشد. مقادیر به دست آمده برای گرادیان‌های میدان الکتریکی در بلور UBi2 با استفاده از روش EECE نسبت به روش­های دیگر همخوانی بهتری با مقادیر تجربی دارند.

لینک کمکی