فایل ورد Word مقاله اندازه‌گيري نسبت بهره ايزومري 115m,gCd در واکنش (116Cd(?, n با استفاده از فوتون‌هاي تابش ترمزي با بيشينه انرژي MeV 40-75

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله اندازه‌گيري نسبت بهره ايزومري 115m,gCd در واکنش (116Cd(?, n با استفاده از فوتون‌هاي تابش ترمزي با بيشينه انرژي MeV 40-75 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

نسبت بهره ایزومری 115m,gCd با انجام واکنش در کادمیوم طبیعی با استفاده از فوتون‌های تابش ترمزی با بیشینه انرژی 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 وMeV 75 برای اولین بار اندازه‌گیری شده است. آزمایش‌ها با روش طیف‌سنجی غیر بر خط پرتو گاما با استفاده از شتابدهنده خطی الکترون MeV 100 در آزمایشگاه شتابدهنده شهرپوهانگ (PAL) در کشور کره جنوبی انجام گردید. هم‌چنین نسبت بهره ایزومری115m,gCd با استفاده از کد 1.6 TALYS محاسبه گردید. نتایج تجربی نسبت بهره ایزومری در واکنش‌ 116Cd(γ, n)115m,g Cd حاصل از این آزمایش و آزمایش‌های دیگران, با مقادیر تئوری حاصل از کد TALYS مقایسه شده و نتایج آزمایش توافق خوبی با نتایج حاصل از کد دارند. با افزایش انرژی بیشینه فوتون‌های تابش ترمزی, مقادیر تئوری و تجربی نسبت بهره ایزومری 115m,gCd افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده اثر انرژی برانگیختگی است. هم‌چنین نسبت بهره ایزومری 115m,gCd از انرژی آستانه واکنش تا انرژی MeV 18 به سرعت افزایش می‌یابد و در انرژی‌های بالاتر روند افزایشی کندی دارد. این رفتار نشان‌دهنده نقش تشدید بزرگ دوقطبی به همراه اثر انرژی برانگیختگی است.

لینک کمکی