فایل ورد Word مقاله بررسي رابطه‏ ي علّي شاخص‏هاي توسعه‏ ي مالي و رشد اقتصادي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي رابطه‏ ي علّي شاخص‏هاي توسعه‏ ي مالي و رشد اقتصادي در ايران :
تعداد صفحات :43

از نظر اقتصاد دانان, توسعه ­ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است. سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه‏ ی مالی علت رشد اقتصادی می ‏باشد یا آن که توسعه ‏ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ ‏گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد, اما ادبیات غالب, گویای یک ارتباط قوی بین توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر, جهت اندازه‏ گیری توسعه ‏ی مالی در ایران از شاخص‏ های ابزاری, ژرفا, ساختاری, کارایی و بنیانی توسعه ‏ی مالی بهره گرفته شده است. به علاوه, از روش تجزیه‏ ی مؤلفه‏ های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه‏ ی مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است. جهت آزمون رابطه ‏ی علت و معلولی میان توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی, آزمون علیت گرنجری بر اساس رهیافت خود رگرسیون برداری, آزمون ریشه ‏ی واحد دیکی - فولر و آزمون هم‏انباشتگی یوهانسن - جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته‏ های این تحقیق, در بلندمدت یک رابطه‏ ی علّی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه ‏ی مالی با رشد اقتصادی و رابطه‏ ی علّی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه‏ ی مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار بوده است. در کوتاه‏ مدت تنها وجود رابطه ‏ی علّی یک ‏طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه ‏ی مالی تأیید شده است. در بقیه ‏ی موارد وجود رابطه‏ ی علیت گرنجری تأیید نشده است.

لینک کمکی