فایل ورد Word مقاله برآورد کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير شوک‌هاي قيمتي برق بر تقاضاي برق مسکوني و تجاري اهواز به روش ARDL

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله برآورد کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير شوک‌هاي قيمتي برق بر تقاضاي برق مسکوني و تجاري اهواز به روش ARDL :
تعداد صفحات :41

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک‌های قیمتی برق, در شهر اهواز براساس روش هم‌جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به‌منظور بررسی تأثیر شوک‌های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980), استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز, برق برای مصرف‌کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می‌شود. همچنین مقایسه کشش‌های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان بخش مسکونی به قیمت‌های شوک برق و مصرف‌کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می‌دهند. به‌عبارتی‌دیگر سیاست‌هایی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها بر بخش مسکونی تأثیر بیشتری داشته است. بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان می‌دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به‌شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می‌دهد که قدرت پیش‌بینی و انطباق مصرف‌کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.

لینک کمکی