فایل ورد Word مقاله نگاهي دوباره به نقش دولت در اقتصاد ايران :کاربردي از رهيافت آزمون کرانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله نگاهي دوباره به نقش دولت در اقتصاد ايران :کاربردي از رهيافت آزمون کرانه ها :
تعداد صفحات :43

این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خود‌رگرسیون با وقفه‌های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه‌ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران, که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته‌اند, نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت در اقتصاد ایران از یک تابع درجه سه تبعیت می‌کند. این شکل تابعی از مخارج دولت که اولین بار توسط آنامان (2004), مطرح شد بدان معناست, که در کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اندازه کوچک و بزرگ دولت تاثیر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارند, اما اندازه متوسط دولت تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد.

لینک کمکی