فایل ورد Word مقاله بررسي تابع توليد و تعيين کارآيي فني شاليکاران در استان کهگيلويه و بويراحمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي تابع توليد و تعيين کارآيي فني شاليکاران در استان کهگيلويه و بويراحمد :
تعداد صفحات :46

تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق بررسی مقدار بهینه عوامل تولید در کشاورزی, در واقع از لوازم اصلی سیاست­ های کشاورزی است که افزایش تولید را از طریق استفاده­ ی بهینه از منابع جستجو می­ کند. این مقاله در پی تخمین و تحلیل تابع تولید برنج چمپا در استان کهگیلویه و بویراحمد است. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت داده ­های مقطعی در سال 1386 توسط پرسشنامه­ ی مصاحبه با شالیکاران استان جمع آوری گردیده است. با برآورد و تجزیه و تحلیل توابع مختلف تولید و آزمون آنها, تابع کاب- داگلاس به ­عنوان مدل مناسب انتخاب گردید. سپس با استفاده از آن, بهره وری های متوسط و نهایی نهاده­ ها مورد بررسی قرار گرفت و نسبت ارزش تولید نهایی نهاده به قیمت آن برای بررسی وضعیت به کارگیری و تخصیص بهینه ­ی عوامل تولید محاسبه گردید. در پایان نیز تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر عدم کارآیی شالیکاران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که کشش تولید نهاده­ های سرمایه, بذر مصرفی, ماشین آلات, نیروی انسانی, سطح زیرکشت و میزان آب مصرفی به ترتیب 102/0, 147/0, 039/0, 181/0, 552/0 و 183/0 است. بازده نسبت به مقیاس در مزارع شالی در استان کهگیلویه و بویراحمد از نوع صعودی و مقدار آن 2/1 است؛ یعنی اگر کلیه­ ی نهاده­ ها و عوامل تولید (سرمایه, بذر مصرفی, ماشین آلات, نیروی انسانی, سطح زیرکشت و آب مصرفی) به مقیاس افزایش یابد, میزان تولید به میزان 2/1 افزایش پیدا می­ کند. میانگین کارآیی فنی شالیکاران استان 01/67 درصد است که از حداقل 3/33 تا حداکثر 100 درصد نوسان داشته است. از این رو, ظرفیت افزایش تولید برنج چمپا در استان حدود 7/66 درصد است. بنابراین, می ­توان از طریق بهبود کارآیی فنی شالیکاران, این شکاف عمیق بین بهترین مزرعه ­ی شالیکاری و سایر مزارع استان را کاهش داد. طبقه­ بندی JEL : Q13

لینک کمکی