فایل ورد Word مقاله بررسي تأثير پس انداز خانوار بر سرمايه گذاري و مصرف در ايران (مدل تعادل عمومي محاسبه پذير)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي تأثير پس انداز خانوار بر سرمايه گذاري و مصرف در ايران (مدل تعادل عمومي محاسبه پذير) :
تعداد صفحات :42

نوسانات اقتصادی, اعمال سیاست ­ها و شوک­ های برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می­ شوند, باعث تغییرات وسیعی در شاخص ­های مربوط به پس­انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس­انداز و نیز سطح و ترکیب آن می ­شوند. تغییر در پس ­انداز خانوار نیز در نتیجه ­ی اعمال این سیاست ­ها می­ تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر گذار باشد. بنابراین, در این مقاله تأثیر پس­انداز خانوار بر سرمایه ­گذاری و مصرف در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در ایران بررسی می ­شود. بدین منظور از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده است که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در این مطالعه بر حسب نیاز مدل, اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده ­های سال 1383 شده است. نتایج حاصل از حل مدل ایستا بیانگر وجود رابطه­ ی معکوس بین پس­انداز و مصرف خانوار و همچنین رابطه ­ی مستقیم بین پس­انداز خانوار و سرمایه ­گذاری می­ باشد و نتایج حاصل از حل مدل پویا وجود رابطه­ ی مستقیم بین پس­انداز خانوار با سرمایه ­گذاری و مصرف خانوار را تأیید می­ کند.

لینک کمکی