فایل ورد Word مقاله Cultural Orientations of Iranian English Translation Students: Do Gender and Translation Quality Matter?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله Cultural Orientations of Iranian English Translation Students: Do Gender and Translation Quality Matter? :


سال انتشار : 2015

تعداد صفحات :26

The present exploratory study aimed to construct and apply a localized questionnaireto investigate the cultural orientations of Iranian English translation students. It alsoexamined the relationship between cultural orientations of Iranian Englishtranslation students, their gender, and translation quality. This mixed-methods study,in the first phase, used focus group interviews to form a pool of cultural orientationsto provide for the first draft of the questionnaire items. Initial draft of thequestionnaire was subjected to the revision by experts and potential participants todetermine the face and content validity of the data to collect. Eventually, a 53-itemquestionnaire was finalized, and the responses of a cluster sample of 473 IranianEnglish translations at undergraduate and graduate levels were obtained. In thesecond phase, the data collected using the revised questionnaire were analyzedthrough a number of inferential statistical procedures. National identity, culturalheritage, local traditionalism, collectivism, and social attachment were the revealedcategories of the cultural orientations of the participants. Findings did not indicateany significant relationship between the Iranian English translation students’ culturalorientations, their gender, and translation quality.

لینک کمکی