فایل ورد Word مقاله بررسي و تبيين نقش ارتباطات انساني در شکل‌گيري تراژدي سياووش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي و تبيين نقش ارتباطات انساني در شکل‌گيري تراژدي سياووش :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :28

ارتباطات گسترده در شاهنامه ایجاب می‌کند از وجوه گوناگون به این ارتباطات نگاه کنیم. تراژدی باتوجه ‌به تعریف آن که مرگ انسان آرمانی و نیک و مثبت داستان است که از بهروزی به تیره‏روزی می‌افتد, این سؤال را در ذهن می‌آورد که ارتباطات انسانی چگونه پیش می‌روند که مرگ این انسان را موجب می‌شوند. به دلیل اینکه در سرزمین آرمانی ایران ارتباطات برمبنای خرد شکل می‌گیرد. پس چگونه است که تراژدی‌ها به وقوع می‌پیوندند؟ در این مقاله باتوجه ‌به نظریه‌های مختلف ارتباطاتی و مؤلفه‌های ارتباط انسانی, تراژدی سیاووش بررسی شده و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که غیر از ارتباطات انسانی چه عوامل دیگری در شکل‌گیری تراژدی مؤثر هستند. در این مقاله محقق به این نتیجه دست می‌یابد که غیر از خرد, عوامل دیگری نیز در شکل‏دهندگی ارتباطات انسانی مؤثر است؛ عواملی که ارتباط را می‌تواند به ‌سمت تعامل یا تقابل پیش ببرد و پله‌پله قطعه‌های یک تراژدی را تکمیل کند. روش تحقیق, اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و کمی است و جامعه آماری 1423 بیت داستان سیاووش از شاهنامه جوینی است

لینک کمکی