فایل ورد Word مقاله ارتباط عفيفانه سايبري در شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله ارتباط عفيفانه سايبري در شبکه هاي اجتماعي :
تعداد صفحات :45

شبکه های اجتماعی سایبری شرایط جدیدی را در زندگی انسان بوجود آورده اند و از آنجایی که دین در همه ابعاد زندگی افراد جاری می شود, لازم است قواعد رفتاری و اخلاقی فعالیت در شبکه های اجتماعی از منظری دینی بازتولید شود. نظام سازی هنجاری برای رفتارها, در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی که داعیه دار تمدن اسلامی و تعین رفتارهای دینی در همه سطوح زندگی مردم است, امری ضروری است. در این مقاله با تمرکز بر ارزش اسلامی عفاف, به عنوان یکی از نمودهای ارزش های اسلامی, و بازکاوی ابعاد آن در آموزه های دینی در دو بعد فقهی و اخلاقی, نظریه های ارتباطی مربوط به روابط انسانی و واسطه گری رایانه (جاذبه, مدیریت ادراک و نفوذ اجتماعی) را مورد بررسی قرار داده و سپس در سنت پژوهش کیفی با تلفیق سه روش گروه متمرکز, مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی به کشف چگونگی فایل ورد Word مقاله ارتباط عفيفانه سايبري در شبکه هاي اجتماعي پرداخته شده است.

لینک کمکی