فایل ورد Word مقاله مکان يابى شهر جديد سهند (ارزيابى نقاط قوت و ضعف مکان انتخابى)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله مکان يابی شهر جديد سهند (ارزيابی نقاط قوت و ضعف مکان انتخابی) :
تعداد صفحات :16

مکان یابی شهرهای جدید شامل مطالعات منطقه‏ ای, انتخاب اولیه چند مکان, تدوین معیارهای انتخاب, بکارگیری معیارها در مورد مکان های مختلف و انتخاب آلترناتیو برتر یعنی مکان مناسب‏ تر برای توسعه شهر جدید می‏ باشد. این مکان یابی تأثیر مستقیمی در موفقیت یا عدم موفقیت شهرهای جدید دارد و به دلیل این که مکان شهر در جذب جمعیت یا پذیرش آنها در ابعاد مختلف نقش مؤثری دارد, شهرهای جدیدی که بتوانند پذیرش جمعیت را پاسخگو باشند می‏ توانند به اهداف خود برسند. مکان یابی شهرهای جدید رابطه مستقیم با اهداف مورد نظر در احداث این شهرها دارد. در کشور ما مکان یابی شهرهای جدید عمدتاً از هدف جذب سرریز جمعیتی یک مادر شهر تبعیت نموده است و شهرهای جدیدی که در سطح کشور مکان آنها به تصویب رسیده است در ارتباط با یک مادر شهر قرار گرفته‏ اند. مکان یابی شهر جدید سهند که موضوع مورد بحث در مقاله حاضر می‏ باشد, در ارتباط با یک مادرشهر (تبریز) قرار گرفته و از هدف جذب سرریز جمعیتی مادرشهر تبعیت نموده است. مکان شهر جدید سهند بدون دیدگاه منطقه ‏ای و صرفاً با استفاده از بررسی چند معیار انتخاب شده است.

لینک کمکی