فایل ورد Word مقاله توزيع فضايى منابع و معادن در سطوح ارضى گلپايگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله توزيع فضايی منابع و معادن در سطوح ارضی گلپايگان :
تعداد صفحات :8

شهرستان گلپایگان و منطقه اطراف آن به دلیل قرار گرفتن در زون سنندج - سیرجان و همچنین رسوبات رودخانه ‏ای دوران چهارم زمین‏ شناسی بیشتر شامل سنگ ‏های دگرگونی و برونزدهای توده ‏های آذرین ناشی از عملکرد نیروهای درونی است. وجود این برونزدها باعث ایجاد ذخایر معدنی متنوع در این شهرستان مانند معادن سرب و روی صالح پیغمبر, سنگ چینی گدار سرخ, مرمریت کنجدجان, گچ حاج غاراو... شده است. این معادن از نظر اقتصادی برای مردم این شهرستان حائز اهمیت است و با توجه به این شرایط گلپایگان و منطقه آن از نظر پتانسیل‏ های معدنی قوی است و لذا می‏ تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه‏ ای داشته باشد. در این تحقیق سعی شده که نقش ژئومورفولوژی را به عنوان یکی از شاخه‏ های مهم علم جغرافیا بررسی نمائیم. ژئومورفولوژی, از یک سو واحدها و فرم‏ هایی مانند پستی و بلندی‏ ها شامل کوه, دشت... را مورد مطالعه قرار می‏ دهد, و از سوی دیگر فرآیندهای درونی و بیرونی را که موجب تشکیل این واحدهای زمین ساختی می‏ شود, بررسی می‏ نماید. این واحدها که از دوران اول زمین‏ شناسی تا عصر حاضر مدام تحت تأثیر عوامل مختلف فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی تغییر شکل داده‏ اند, تا به شکل امروزی خود درآمده‏ اند به عنوان یکی از منابع با ارزش طبیعی برای بشر محسوب می‏ شوند و در نواحی مختلف جغرافیایی براساس خصوصیات زمین‏ شناسی و ژئومورفولوژیکی پراکنده شده ‏اند. متد بررسی و تحلیل در این مقاله متکی برسیستم اطلاعات جغرافیایی و روش توصیفی می ‏باشد که با استفاده از مشاهدات میدانی و استفاده از نقشه‏ های زمین ‏شناسی و توپوگرافی منطقه به تلفیق جنس رسوبات منطقه و معادن موجود براساس سطوح ارضی محدب, مقعر, مستوی بر روی نقشه‏ های توپوگرافی می‏ پردازیم و مشخص می‏ کنیم که هر کدام از سطوح ارضی (محدب, مقعر, مستوی) چه نوع معادن و کانسارهایی را در خود جای داده‏ اند و توزیع فضایی معادن براساس سطوح ارضی چگونه است, و با تهیه نقشه فرآیندهای معدنی و کانسارسازی به ارزیابی توان محیطی منطقه می‏ پردازیم.

لینک کمکی