فایل ورد Word مقاله وحدت جهان اسلام چشم انداز آينده جهان اسلام (قسمت پنجم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله وحدت جهان اسلام چشم انداز آينده جهان اسلام (قسمت پنجم) :
تعداد صفحات :18

دستیابی به نقاط کانونی مطلوب در همگرایی میان کشورهای اسلامی ضرورت ترسیم چشم انداز مطلوب برای چنین همگرایی را اجتناب ناپذیر میسازد. چشم انداز, آینده واقعی, معتبر و جذاب برای کشورهاست.وحدت فرآیندی بین رشته ای با ماهیت تعاملی است که ضرورت توجه به لایه های اقتصادی, فنی, اجتماعی, سیاسی,امنیتی, ژئوپلیتیک و فرهنگی و نیز نقش آفرینان دولتی و غیردولتی مختلف را ایجاب میکند. یکی از ویژگی های بارز وحدت و همگرایی کشورهای اسلامی درهم تنیدگی و نامریی بودن مرزهای موضوعی است.در این مقاله, چشم انداز همگرایی جهان اسلام در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهای فرا روی کشورهای اسلامی به همراه چالش ها و فرصتهای آن ارائه میشود.

لینک کمکی