فایل ورد Word مقاله پژوهش کيفى درحمل و نقل درون شهرى: نگرشى ديگر «پر گونار رو»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله پژوهش کيفی درحمل و نقل درون شهری: نگرشی ديگر (پر گونار رو) :
تعداد صفحات :13

این مقاله در مورد رویکرد کیفی در مطالعه سفر درون شهری بحث می‏ کند و با نقد جغرافیای حمل و نقل کمی سنتی همراه با شناسایی نیاز به روش‏ها و نگرش‏ های جایگزین, درک جدیدی از تجارب سفرهای روزانه شهری به دست می‏ دهد. مقاله همچنین رویکردی را شرح می‏ دهد که دارای این هدف است که با استفاده از یک روش‏شناسی دیالکتیکی عملی- نظری محدودیتهای زمانی- فضایی که در سفر شهری روزانه به طور ذهنی تجربه شده ‏اند را کشف و بازگویی کند تا این تجارب را بیان کرده و چگونگی ایجاد و اجرای عادت سفر مردم در محیط های ساختاری مختلف بیشتر و بهتر درک شود.

لینک کمکی