فایل ورد Word مقاله پراگماتيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله پراگماتيسم :
تعداد صفحات :10

فایل ورد Word مقاله پراگماتيسم جنبشی با ریشه آمریکایی است که عمیقا بر حیات عقلی در آمریکا مؤثر بوده و در بریتانیا نفوذ و تأثیر فراینده دارد. تحلیل فلسفی اصل و منشا آن در انگلستان و وین بوده و ابتدا در بریتانیا و اخیرا در ایالات متحده برخورد و تماس فکری وسیعی داشته است. فایل ورد Word مقاله پراگماتيسم مخصوصا روشی است برای حل یا ارزشیابی مسائل عقلی, و نیز نظریه ای است در باب انواع شناسایی هایی که ما مستعد تحصیل و اکتساب آنها هستیم. این مکتب که به نام فایل ورد Word مقاله پراگماتيسم, یا اصالت عمل نامیده می شود قضیه ای را حقیقت می داند که دارای فایده ی عملی باشد و به دیگر سخن حقیقت عبارت است از معنایی که ذهن می سازد تا به وسیله ی آن به نتایج عملی بیشتر و بهتری دست یابد. این نکته ای است که در هیچ مکتب فلسفی دیگری صریحا مطرح نشده است گو این که ریشه آن را در سخنان هیوم می توان یافت, در آنجا که عقل را خادم رغبت های انسان می نامد و ارزش معرفت را به جنبه عملی منحصر می کند. جغرافیای فایل ورد Word مقاله پراگماتيسمی در جستجوی اصلاح محیط زیست بشر از طریق به کارگیری فنون و شیوه های جغرافیایی است. بنابراین ارزش جغرافیا هنگامی مشخص می شود که دارای جنبه عملی باشد.

لینک کمکی