فایل ورد Word مقاله مکان گزيني پناهگاه هاي شهري با رويکرد پدافند غيرعامل-مطالعه موردي: شهر سقز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله مکان گزيني پناهگاه هاي شهري با رويکرد پدافند غيرعامل-مطالعه موردي: شهر سقز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

شهرها به‌عنوان مراکز تجمع سرمایه‌های مادی و انسانی, در زمان بحران خسارات فراوانی را متحمل می‌شوند. لذا توجه به بحث پدافند غیرعامل می‌تواند میزان خسارات ناشی از حوادث را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. پدافند غیرعامل ازجمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در طرح‌ها و برنامه‌های شهری موردتوجه قرارگرفته است. یکی از سیاست‌های پدافند غیرعامل در تمام کشورها به‌طور عام و کشور ایران به‌طور خاص, ساخت پناهگاه‌های شهری در جهت صیانت از جان شهروندان و کاهش آسیب‌ها در حوزه‌ی انسانی می‌باشد. این پژوهش باهدف ارائه‌ی یک رویکرد پدافند غیرعامل در مکان‌یابی پناهگاه , مشخص کردن و استفاده از معیارهایی جهت انتخاب بهترین پناهگاه به منظور اسکان موقت تدوین گردیده است. روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری ‌شده‌اند. به‌منظور طبقه‌بندی و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای به تعیین ضرایب اهمیت شاخص‌ها و اعمال این ضرایب در محیط (Overlay) معیارها پرداخته شد و درنهایت از طریق همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی ارجح‌ترین مکان‌ها در تناسب باهدف, شناسایی‌شده است. همچنین از نرم‌افزارهای ARC/GIS و Super Decisions جهت ترسیم لایه‌ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهند نقاطی از شهر که دارای فضاهای باز کافی و در عین‌حال سازگار با کاربری‌های اطراف می‌باشند, دارای پتانسیل نسبتاً بهتری برای استقرار آسیب دیدگان هستند.با تلفیق لایه‌های مختلف کاربری‌های تأثیرگذار, نقشه نهایی فضاهای بهینه جهت احداث پناهگاه‌های شهری در 5 دسته از بسیار خوب تا بسیار ضعیف تقسیم‌بندی و 9 مکان پیشنهادی برای این امر در نظر گرفته‌شده است که در این میان فضاهای سبز, اراضی بایر و مدارس, بیشترین امتیاز جهت اسکان موقت را دارا می‌باشند؛ لذا 4 پارک در سطح شهر, 1 مدرسه و مابقی فضاهای باز و بایر بدین منظور اولویت یافته‌اند.

لینک کمکی