فایل ورد Word مقاله تحليل و سطح بندي پتانسيل هاي توسعه يافتگي گردشگري و تأثير آن در توسعه پايدار با استفاده از مدل چند متغيره TOPSIS (مطالعه موردي:استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی