فایل ورد Word مقاله کاربرد ژئومرفولوژى در توسعه و محدوديت شهر کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله کاربرد ژئومرفولوژی در توسعه و محدوديت شهر کرج :




تعداد صفحات :8

اصولاً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است, زیرا عوارض و پدیده ‏های طبیعی در مکان ‏گزینی, پراکندگی, حوزه نفوذ, توسعه فیزیکی, مورفولوژی شهری و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و بازدارنده عمل می‏ کنند (نگارش 1382 ص 133). شهر کرج در دهه‏ های اخیر به علت افزایش جمعیت توسعه فیزیکی زیادی پیدا کرده است و گسترش روزافزون فضای شهری بدون توجه به فرآیندهای ژئومورفولوژیک باعث بروز مشکلاتی گردیده که مورد بررسی قرار می‏ گیرد. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که پدیده ‏ها و فرآیندهای ژئومورفیکی که بر مکان‏ گزینی شهر کرج مؤثرند به طور مختصر تحلیل و پیامدهای عدم توجه به آنها به برنامه‏ ریزان شهری یادآوری شود.

لینک کمکی