فایل ورد Word مقاله بررسى تأثيرات سيستم اطلاعات جغرافيايى (GIS) در برنامه‏ ريزى شهرى و منطقه‏ اى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسی تأثيرات سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS) در برنامه‏ ريزی شهری و منطقه‏ ای :
تعداد صفحات :10

سیستم‏ های اطلاعات جغرافیایی و تکنولوژی‏ های اطلاعات کامپیوتری مربوط به آن به طور معمول در برنامه‏ ریزی و مدیریت در عصر حاضر به کار می‏ رود. بخش مهمی از پشتوانه تئوریک و متودولوژیک سیستم اطلاعات جغرافیایی, ریشه در انقلاب «کمّی و کیفیتی» جغرافیا دارد. از این رو جای تعجب نیست که اغلب سیستم اطلاعات جغرافیایی را متهم می‏ کنند که ذاتاً وابسته به «راسیونالیسم» و «پوزیتیویسم» بوده, بنابراین برای استفاده در رویکردهای برنامه‏ ریزی بازتر از مدل اجمالی عقلانی فایده‏ ای ندارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه‏ ریزی شهری و منطقه ‏ای بوده است و سعی شده تا به موارد ذیل پرداخته شود: توسعه پایگاه اطلاعات جغرافیایی برای تحلیل ‏های مرتبط با برنامه‏ ریزی, همسو سازی تکنولوژی‏ های زمینی - فضایی با مدل‏ های شهری, ساختن سیستم‏ های پشتیبانی برنامه ‏ریزی, تسهیل گفتمان و مشارکت در فرایند برنامه ‏ریزی و ارزیابی فعالیت ‏های برنامه ‏ریزی و تأثیر تکنولوژی بر آن. در حالی که پیشرفت‏ های علمی در زمینه ساخت ابزارهای پشتیبانی کننده برنامه‏ ریزی, چشمگیر بوده است, کوشش چندانی برای فراهم آوردن رهنمودهای علمی درباره مدیریت استراتژیک اطلاعات, نهادینه کردن ابزارهای حمایتی اطلاعات و تصمیم‏ گیری و انتقال تکنولوژی به جایگاه برنامه ‏ریزی انجام نگرفته است. این کوتاهی از اشاعه ابزارهای برنامه ‏ریزی کاربرد دانش در فرایند تصمی م‏گیری و سیاست گذاری را محدود می‏ کند, فرایندی که برای توسعه کشورهای دارای اقتصاد, اجتماع و محیط زیست سالم, ضروری است. این پژوهش درصدد بررسی تأثیرات سیستم اطلاعات جغرافیایی بر برنامه‏ ریزی شهری و منطقه‏ ای می‏ باشد.

لینک کمکی