فایل ورد Word مقاله تفکيک نواحى متفاوت رشد محصول در مقياس مزرعه بااستفاده از فن آورى سنجش از دور (مطالعه موردى: منطقه برخوار اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تفکيک نواحی متفاوت رشد محصول در مقياس مزرعه بااستفاده از فن آوری سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه برخوار اصفهان) :
تعداد صفحات :6

دستیابی به تولید پایدار محصولات کشاورزی همراه با سودآوری مناسب و حفظ محیط زیست از اثرات مخرب کودهای شیمیایی بدون در نظر گرفتن تغییرات درون مزرعه‏ ای خاک و رشد گیاه امکان ‏پذیر نمی‏ باشد. تفکیک مزرعه به نواحی مدیریتی به روش های مختلف انجام می‏ شود. نمونه برداری متراکم از گیاه و خاک و تهیه نقشه خطوط هم مقدار ویژگی های آن همچنین استفاده از سنجنده‏ های نصب شده بر هواپیما و ماهواره از جمله این روش‏ها است. در کشورهای در حال توسعه دستیابی به داده‏ های ماهواره‏ ای با قدرت تفکیک بالا به دلایل اقتصادی و امنیتی امکان‏ پذیر نیست با این حال داده ‏های ماهواره ‏ای کوچک مقیاس‏ تر نیز تا حدودی می‏ تواند تفکیک نواحی مدیریتی درون مزرعه ‏ای براساس وضعیت رشد گیاه را امکان ‏پذیر نماید. در این مطالعه امکان تفکیک نواحی مدیریتی درون مزرعه ‏ای براساس شاخص NDVI محاسبه شده از میزان بازتاب در طول موج ‏های ماهواره لندست 7 بررسی شده است. نقشه NDVIامکان تفکیک قطعات مزرعه محاسبه سطح زیر کشت هر محصول و تفکیک نواحی با رشد متفاوت را فراهم می‏ کند. ضریب تغییرات شاخص رشد NDVI در مقیاس مزرعه 10 هکتاری در حدود 5/11 درصد و در حد قابل توجه بوده است. میزان رشد قابل مشاهده در مزرعه و ارزیابی شده براساس شاخص NDVI هماهنگی نشان می‏ دهد.

لینک کمکی