فایل ورد Word مقاله تحليلي از ويژگي هاي سازمان فضايي استان خراسان شمالي با تأکيد بر مراکز شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تحليلي از ويژگي هاي سازمان فضايي استان خراسان شمالي با تأکيد بر مراکز شهري :
تعداد صفحات :8

سازمان فضایی سکونتگاه‌های کشور ما به دلایل مختلف و از جمله انقلاب صنعتی, وابستگی اقتصادی– اجتماعی, فرهنگی, سیاسی , مدرنیسم, الگوی غیراصولی از مدل‌های غربی و ... دستخوش تحولات پیچیده و شگرفی گردیده تا جایی که در طول چند دهه, از حالتی سنتی با قانونمندی‌های خاص به فضایی قطبی, چندگانه, نامتعادل, غیرکارا, ناهمگون و عقب‌مانده تبدیل شده است. این تحقیق با هدف تحلیل سازمان فضایی استان خراسان شمالی انجام گرفته و با بهره‌گیری از مدل‌های ضریب آنتروپی, حد اختلاف طبقه‌ای, نخست شهری و الگوی آرتور اسمایلز به بررسی و تحلیل عملکردی نظام شهری استان خراسان شمالی طی دهه اخیر پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شبکه شهری استان نسبتاً منظم بوده, دلیل این امر نیز حاکمیت شهرهای میانی و کوچک در استان است.

لینک کمکی