فایل ورد Word مقاله The Correlation between Teacher-Student Attachment and Iranian EFL Learners’ Engagement

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله The Correlation between Teacher-Student Attachment and Iranian EFL Learners’ Engagement :


سال انتشار : 2015

تعداد صفحات :24

The purpose of this study was to explore the relationship between behavioral and emotional engagement of Iranian EFL learners and their attachment to their teachers. Both teachers’ and students’ perceptions of their relationships and students’ engagement have been taken into account. Questionnaire data provided by 311 EFL students and 70 EFL teachers was used to investigate the relation between (a) teacher-student attachment and EFL learners’ engagement, (b) teacher-student secure attachment and EFL learners’ engagement, (c) teacher-student insecure attachment and EFL learners’ engagement, (d) teacher-student secure attachment and EFL learners’ behavioral engagement, (e) teacher-student insecure attachment and EFL learners’ behavioral engagement, (f) teacher-student secure attachment and EFL learners’ emotional engagement, and (g) teacher-student insecure attachment and EFL learners’ emotional engagement. The analysis of teachers and students’ questionnaire data showed that teacher-student attachment was correlated with learners’ engagement. The student participants reported that secure attachment positively affected behavioral and emotional engagement while insecure attachment had a negative effect. The teacher participants reported that attachment with students had weak and non-significant relationship with their students’ behavioral and emotional engagement. These findings and their major pedagogical implications are discussed.

لینک کمکی