فایل ورد Word مقاله شناسايي ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي با استفاده از روش تکثير هم‌دمايي به واسطه حلقه (LAMP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله شناسايي ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي با استفاده از روش تکثير هم‌دمايي به واسطه حلقه (LAMP) :
تعداد صفحات :17

سابقه و هدف: شناسایی بیماری هپاتیت B یکی از مشکلات اساسی مراکز همودیالیز محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش راه‌اندازی و بهینه‌سازی روش مولکولی تکثیر هم‌دمایی به‌واسطه حلقه (LAMP) برای ارزیابی شیوع ویروس هپاتیت B در نمونه‌های سرمی افراد همودیالیزی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به‌صورت مقطعی-توصیفی بر روی سرم 136 بیمار مراجعه کننده به 3 مرکز همودیالیز بیمارستان مصطفی خمینی (53 نمونه), بیمارستان چمران (54 نمونه) و بیمارستان عرفان (31 نمونه) انجام شد. پس از استخراج DNA با استفاده از 6 پرایمر اختصاصی ژن HBsAg شرایط واکنش و غلظت مواد برای تشخیص HBV بهینه سازی گردید. همچنین محصولات واکنش با استفاده از روش ژل الکتروفورز با استفاده از اتیدیوم بروماید و سایبرگرین ارزیابی گردید. یافته ها: در این مطالعه حساسیت روش بهینه‌سازی شده LAMP, 4 ذره ویروسی بود. همچنین این روش ویژگی بسیار بالایی داشت. از افراد مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی 13 مورد به‌وسیله تکنیک LAMP و 7 مورد به‌وسیله PCR و از افراد مراجعه کننده به بیمارستان چمران 4 مورد به‌وسیله تکنیک LAMP و 2 مورد به‌وسیله PCR مثبت بودند. اما میزان شناسایی ویروس در افراد مراجعه کننده به بیمارستان عرفان با استفاده از هر دو تکنیک یکسان (2 مورد) بود. نتیجه گیری: برای شناسایی ویروس هپاتیت B, روش LAMP در مقایسه با روش PCR معمولی بسیار سریع‌تر, مقرون به صرفه‌تر و دقیق‌تر است.

لینک کمکی