فایل ورد Word مقاله استخراج و کلون سازي ژن اينترلوکين-2 جوجه پرورشي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله استخراج و کلون سازي ژن اينترلوکين-2 جوجه پرورشي ايران :
تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: در سال‌های اخیر سیتوکین‌های ایمنی مانند اینترلوکین-2 جوجه (chIL-2), همراه با رژیم‌های واکسیناسیونی در صنعت ماکیان مورد استفاده قرار گرفته است. این سیتوکین‌ها می توانند به واسطه تکثیر لمفوسیت های T, توسعه لمفوسیت‌های B و فعال‌سازی سلول‌های کشنده ایمنی (NK) موجب افزایش کارایی واکسن ها گردند. این مطالعه با هدف استخراج و کلونینگ ژن اینترلوکین-2 جوجه پرورشی انجام گرفت. مواد و روش ها: در ابتدا برای جداسازی chIL-2, RNA تام به وسیله کشت سلول‌های طحال جوجه و با استفاده از فرآیند Trizol جداسازی گردید. با استفاده از تکنیک تک مرحله‌ای RT-PCR و پرایمرهای طراحی شده, mRNA به DNA تبدیل و تکثیر شد. سپس محصول PCR در وکتور PTZ57R/T از کیت TA-cloning وارد و توسط شوک حرارتی به باکتری اشریشیا کلی Top10, منتقل گردید. یافته‌ها: نتیجه RT-PCR نشان دهنده حضور یک باند bp 668 بود. درستی انجام فرآیند کلون‌سازی ژن در باکتری میزبان, از طریق واکنش هضم آنزیمی توسط آنزیم‌های برش دهنده HindIII و EcoRI و سپس انجام PCR از کلنی‌های مورد نظر و تعیین توالی ژن بدست آمده اثبات گردید. نتیجه گیری: در این پژوهش برای اولین بار در ایران, ژن chIL-2 جداسازی و در باکتری کلون شد و تعیین توالی و بررسی آن در سایت NCBI نیز نشان‌دهنده شباهت 99% آن با توالی سایر ژن‌های chIL-2 جداسازی شده در مطالعات مختلف بود.

لینک کمکی