فایل ورد Word مقاله اثرات ضد قارچي پنج عصاره گياهي بر قارچ بيماري‌زاي گياهي ريزوکتونيا سولاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله اثرات ضد قارچي پنج عصاره گياهي بر قارچ بيماري‌زاي گياهي ريزوکتونيا سولاني :
تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: بیماری شانکر ریزوکتونیا در تمام مناطق کشت سیب زمینی وجود داشته و توسط قارچ بیماری‌زای ریزوکتونیا سولانی ایجاد می‌گردد. عدم وجود ارقام مقاوم تجاری سبب شده تا ضدعفونی غده های بذری به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در مبارزه با این بیماری مطرح باشد. با توجه به اثرات زیست محیطی این روش, محققان به دنبال یافتن راه کارهای جایگزین می‌باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضدقارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ ریزوکتونیا سلانی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت تجربی بر روی پنج گیاه دارویی مرزه بختیاری, آویشن دنایی, آویشن شیرازی, بومادران و کاکوتی جمع آوری شده از مراتع استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. پس از شستشو و خشک کردن, عصاره گیری به کمک اتانول 80% انجام شد. سپس فعالیت ضد قارچی عصاره ها با استفاده از روش دیسک کاغذی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: اکثر عصاره ها اثر ضدقارچی مطلوبی را بر قارچ ریزوکتونیا سولانی نشان دادند. عصاره آویشن دنایی با میانگین قطر هاله 18/93 میلی متر و عصاره بومادران با قطر هاله 6/66 میلی متر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اثر مهارکنندگی بر رشد ریزوکتونیا سولانی بودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره های گیاهان دارویی مورد بررسی تا حد مناسبی می‌توانند از رشد قارچ بیماری زای ریزوکتونیا سولانی جلوگیری نمایند.

لینک کمکی